Sẽ dạy tiếng Hoa từ lớp 1

Vũ Đình Hưng

Thay đổi chữ viết, rồi thay đổi cách phát âm, giờ là cho học sinh lớp1 học tiếng Hoa trong khi nó lại không phải là ngôn ngữ được quốc tế sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp chung, lại thêm cả việc cho sử dụng tiền nhân dân tệ ở 7 tỉnh biên giới và mới đây 1 công ty bảo hiểm VN hợp tác với 1 công ty bảo hiểm của tàu. Từ những sự việc trên thì đơn giản và dễ hiểu là tàu+ đang từng ngày từng tháng từng năm đồng hoá dân tộc VN và được tiếp tay bởi đảng cs
NEWS.ZING.VN
Theo dự thảo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếng Hoa sẽ được dạy từ bậc Tiểu học, Trung học cơ sở. Ngay từ lớp 1, học sinh đã tiếp cận với môn học này.
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.