Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực sang ngày thứ 31

Dân tộc Việt Nam đồng tâm ủng hộ và hoan hô Trần Huỳnh Duy Thức, đã và đang quyết tử với côn đồ Việt cộng, cho một Tổ quốc quyết sinh! Ngàn lần cảm ơn một ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC!

About this website

 

VOATIENGVIET.COM
Cuộc tuyệt thực của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, đang chịu án tù 16 năm tại tỉnh Nghệ An, có thể đã bước sang ngày thứ 31, giữa lúc gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của ông, và nhiều người ủng hộ cả ở trong và ngoài n….
Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.