Một ngày ở trường của học sinh tiểu học Nhật Bản

Một ngày ở trường của học sinh tiểu học Nhật Bản ngoài việc học tập trong sách vở, các em còn được dạy dỗ rất bài bản, kỷ luật và trải nghiệm rất nhiều kỹ năng sống.

Dưới đây là thời gian biểu điển hình trong một ngày của trẻ em Nhật Bản. Rất đáng để học hỏi!

M.TRITHUCVN.NET
Một ngày ở trường của học sinh tiểu học Nhật Bản ngoài việc học tập trong sách vở các em còn được dạy dỗ rất bài bản và trải nghiệm rất nhiều kỹ năng sống.
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.