Luật sư trước 1975, Nguyễn Hữu Thống vừa mất tại Mỹ ngày 10 tháng 9 năm 2018

Image may contain: one or more people and suit

Thơ Vương Nguyễn Trần

Luật sư trước 1975, Nguyễn Hữu Thống vừa mất tại Mỹ ngày 10 tháng 9 năm 2018

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.