Nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu mà cảm thấy…

LẠ THẬT ! Nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu mà cảm thấy cứ như thể là ông ấy đang tát tới tấp vào mặt chúng ta-VN.

Posted by Huy Luu on Saturday, August 18, 2018

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.