Trung Quốc lo lắng, người gốc Việt triển lãm bản đồ Hoàng Sa trên đất Mỹ

👏🏼👏🏼👏🏼

BAONGUOITIEUDUNG.INFO
Lần đầu tiên những bản đồ cổ giúp chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa do Việt
Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.