Nhiều nước hủy hợp đồng với TQ: Thế giới sợ “hàng Tàu”?

VIETNAMNET.VN
Thắng thầu các công trình tỷ đô ở khắp nơi, tưởng như Trung Quốc sẽ vươn vòi ra toàn thế giới. Tuy nhiên, những thương vụ tỷ đô lại đang bị hủy bỏ đều đặn suốt nhiều năm qua, tất cả chỉ bởi ‘hàng Tàu’
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.