Viên chức Trung Cộng giới thiệu các đặc khu xuyên biên giới với Việt Nam là giải pháp để tránh thuế của Hoa Kỳ

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.