THƯ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

THƯ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

Kính gửi: – Quý Đức Ông và quý Cha

– Quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, và Cộng Đồng Dân Chúa tại Hoa Kỳ

Ngày 08 tháng 06 năm 2018, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi Thư đến Chủ Tịch và các Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam đề cập Luật Đặc Khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc) nên được thảo luận rộng rãi đến người dân, cùng với ý kiến các chuyên gia khoa học; và luật phải được trưng cầu ý dân bởi vì nó ảnh hưởng đến đời sống người dân và an ninh quốc gia.

Ngày 11 tháng 06, hơn 85% Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam lùi Luật Đặc Khu. Theo Phó Chủ Tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu “Dự Án Luật Đặc Khu là chủ trương lớn của Đảng, Nhà Nước”.

Ngày 16 tháng 06, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum gửi Thư đến Chủ Tịch Nước Việt Nam, đề cập “Luật An Ninh Mạng đã được Quốc Hội Việt Nam biểu quyết vội vào ngày 12 tháng 6 mà không thèm quan tâm ý dân”. Theo Ngài, người dân Việt Nam xuống đường biểu tình vì phản đối “Luật An Ninh Mạng nhằm ngu dân để thống trị” và “Luật Đặc Khu mang tính bán nước bằng cách rước giặc vào nhà.”

Trong tâm tình hiệp thông, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ mời gọi mọi thành phần dân Chúa, quý Cộng Đoàn, Giáo Xứ, Giáo Phận và Dòng Tu, đốt lên ngọn nến cầu nguyện vào Chúa Nhật ngày 08 tháng 07 năm 2018 cho quê hương Việt Nam: Nhà Nước và người dân biết tìm lợi ích chung, cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, dân chủ và thịnh vượng; giúp con người và xã hội phát triển về mọi lĩnh vực trong công bằng, yêu thương và hợp nhất.

Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Chúa ban ân sủng cho chúng ta, cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam.

Trân trọng kính chào,

Hoa Kỳ ngày 27 tháng 06 năm 2018

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.