GIẤY TRIỆU TẬP ĐỒNG CHÍ LÝ THƯỜNG KIỆT VỀ TỘI CHỐNG TÀU

Image may contain: text
Linh Ngoc Nguyen is with Binh Nguyen.

GIẤY TRIỆU TẬP ĐỒNG CHÍ LÝ THƯỜNG KIỆT VỀ TỘI CHỐNG TÀU

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.