Hơn Năm Trăm ngàn người HôngKong xuống đường phản đối Trung Quốc

-3:13

83,146 Views
Tuong Truong

我们爱国学习人民香港人反对中国。
Hơn Năm Trăm ngàn người HôngKong xuống đường phản đối Trung Quốc không giữa lời một Quốc gia hai chế độ.
Người Dân của người ta lòng yêu nước chơi là chơi tới bến tuyệt để tới cùng.cảm nhận thấy mất ham nhìn lại chúng ta thật quá nhu nhược là con THỎ Của Châu Á.
越南人民学习香港人。

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.