Hãy giữ lửa đấu tranh… !

Hãy giữ lửa đấu tranh… !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cửa đã mở rước giặc vào đất Mẹ

Vân Đồn, Phú Quốc đến Bắc Văn Phong

Chúng đã bán đợ đất nước cha ông

Chín mươi chín năm qua ba thế hệ

 

Lũ Ba Đình cúi đầu thân tôi tớ

Vì vinh thân đánh đổi cả giang sơn

Trọng-Phúc-Quang-Ngân cả nước căm hờn

Lời truyền hịch chờ ngày đem treo cổ !..

 

Rầm rập xuống đường Sài Gòn mở lộ

Tiếng hò reo vang dội các ngã đường…

Dẹp ngay “Đặc Khu” đả đảo Bắc Phương !!

Lửa phẫn nộ … không còn gì để sợ..!

 

Muốn đuổi giặc Tàu, bảo tồn ngọn lửa

Lật đổ bạo quyền diệt lũ tay sai

Triệu người xuống đường chúng sẽ khiếp oai

Như sóng cuộn triều dâng tràn thác lũ

 

Lửa đấu tranh truyền lan làm lịch sử

Nước vỡ bờ cuốn hút bọn âm binh

Chuyển ngọn lửa thành sức mạnh vô hình

Phá xiềng xích dân Nam quyền tự chủ

 

Hãy giữ lửa đấu tranh luôn thắp sáng

Nối vòng tay từ muôn vạn tấm lòng

Cất tiếng hét vang: “Dân thề nói KHÔNG” ..!

KHÔNG bán nước, KHÔNG cúi đầu ô nhục…!

 

Ngư Sĩ

 

From: Lucie1937

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.