Đất nước sẽ ra sao khi cán bộ vi phạm vẫn chui sâu , leo cao ???

Đất nước sẽ ra sao khi cán bộ vi phạm vẫn chui sâu , leo cao ???

(GDVN) – Thực trạng này không chỉ là nguy cơ đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ mà còn đang ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của đất…
GIAODUC.NET.VN
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.