Đoàn sủng của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Liên Gia La Vang

Mục đích: Yêu thương gần gũi bằng việc làm.

Nền tảng: Khiêm Nhường: Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi và Tha lỗi.

V Phung Phung Đau bịnh thì phải uống thuốc. Yêu thương gần gũi bằng việc làm là thuốc. Còn uống thuốc rất đắng này là khiêm nhường biết lỗi, khiêm nhường nhận lỗi, khiêm nhường Xin lỗi, khiêm nhường sửa lỗi, tha lỗi. Đó là việc làm để xây dựng gia đình bình an và hạnh phúc. Khó lắm. Phải nhờ ơn Chúa mà thôi. Xin Thiên Chúa giúp sức, cầu nguyện thật nhiều, mới có thể làm được.
Kiêu ngạo là bản chất của con người, vì ông bà Adam và Eve kiêu ngạo ăn trái cấm để bằng Thiên Chu’a, rồi con người cũng đã xây tháp Baben để lên tận trời. Vì kiêu ngạo, vì cái tôi quá lớn gây không biết bao nhiêu đau khổ trong gia đình và ngoài xã hội.
Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.