Khi gia đình tan vỡ, người tổn thương nhất chính là …

Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly (Mt 19,6)

Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yệu.(1Ga 4,8)

Image may contain: textImage may contain: text

Tin Nhanh 24h

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.