Toàn bộ bài phỏng vấn Mẹ Têrêsa Calcutta năm 1995 & Những kỷ niệm về Mẹ Têrêsa Calcutta

Toàn bộ bài phỏng vấn Mẹ Têrêsa Calcutta năm 1995

Những kỷ niệm về Mẹ Têrêsa Calcutta

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.