Lịch sử nước Mỹ chỉ làm nhiệm vụ ngăn chặn các chế độ độc tài

Image may contain: sky and outdoor

Trần Bang

Họ tự biết lượng sức mình khi từ bỏ “chủ nghĩa biệt lập” để can thiệp vào thế giới. Nhưng một điều sai lầm là người dân thế giới lại quá đề cao và ỷ lại vào vai trò của họ.

– Thứ nhất họ cho rằng Mỹ phải tiêu diệt CNCS thay cho họ trong khi đó Mỹ chỉ đến Việt Nam là để ngăn chặn CNCS. Vì vậy khi Mỹ hoàn thành xong nhiệm vụ và rút quân trở về thì họ hờn dỗi bảo rằng Mỹ đã thất bại, đã thua , đã phản bội đồng minh. Trong khi trách nhiệm tiêu diệt CNCS là của họ không phải của Mỹ.

– Thứ hai họ cho rằng Mỹ làm việc gì cũng vì quyền lợi của nước Mỹ , chẳng tốt lành gì. Trước đây họ cuốn vào tư tưởng Mỹ đem quân đi xâm lược để chiếm đất, thuộc địa hình thành chủ nghĩa thực dân mới, bóc lột tài nguyên các nước khác đem về làm giàu cho nước mình. Nhưng dần dà họ mới thấy là Mỹ chịu thiệt nhiều hơn lợi khi lo chuyện bao đồng. Cái mà người Mỹ muốn mang phổ cập đến nhân loại là các giá trị Mỹ được phổ biến trong Tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của họ. Và họ cũng chưa để cho bất kỳ nước nào làm ăn với họ bị thiệt hại. Bởi lẻ ngày càng có nhiều nước gởi lời cám ơn nước Mỹ trong ngày quốc khánh HCQ Hoa Kỳ 4/7.

Như vậy có thể kết luận rằng tư tưởng ỷ lại vào nước Mỹ và nghi ngờ nước Mỹ chỉ mưu lợi cho mình là sai lầm. Nước Mỹ không phải là ông Thánh có thể can thiệp và làm thay hết mọi chuyện cho tất cả các dân tộc. Nhưng nước Mỹ cũng không đứng ngoài các vấn đề dân chủ và nhân quyền. Họ chỉ có thể hành động trong giới hạn khả năng cho phép. Và tất cả các nước đều phải tự mình đứng ra đấu tranh để giải thể các chế độ độc tài đem lại tự do và dân chủ cho chính mình chứ không thể chờ nước Mỹ làm thay.

Fb Dương Hoài Linh

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.