LẠI GỬI BÁC TRỌNG

Thuong Phan and Minh Văn Hoàng shared Tân Thái Bá‘s post.
Image may contain: 1 person, suit and text

Tân Thái Bá is with Quốc Vương.

Thưa bác, bộ tài chính
Vừa đề xuất, từ nay
Nhà trên bảy trăm triệu
Là phải đánh thuế ngay.

Không nói bác cũng biết
Rằng bây giờ dân ta
Chịu bao nhiêu thứ thuế.
Nay lại đến thuế nhà.

Ta đánh đuổi thằng Pháp
Vì sưu cao, thuế cao.
Xin bác hãy xem lại,
Ta bây giờ thế nào?

Người dân đang khốn khổ,
Chật vật lo miếng ăn.
Không lẽ đảng, nhà nước
Chủ trương giết chết dân?

Nhà nước tiêu hoang phí,
Để tham nhũng tràn lan.
Sao mỗi lần thụt két
Lại bắt đền dân oan?

Bác, tổng bí thư đảng,
Chắc không lo chuyện tiền.
Nhưng dân thì khổ lắm.
Dân lấy đâu ra tiền?

Mời bác, dẫu rất bận,
Hãy lên mạng một lần.
Để một lần thực sự
Được nghe, hiểu lòng dân.

Đề nghị bác can thiệp
Không cho thu thuế nhà.
Thằng tài chính làm láo.
Phải đưa hắn ra tòa.

*
Tôi thấy thật xấu hổ
Rằng một đảng cầm quyền,
Mà mỗi lần thụt két
Lại đè dân moi tiền.

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.