Những câu thơ giá trị

Những câu thơ giá trị

Nghĩ cũng tội, chắc họ đầy đau khổ
Nên căm thù oán hận khắp trần gian
Họ ganh ghét, họ sân si cuồng nộ
Lăng mạ mọi người hận vẫn chưa tan !

*

Và cũng tội, chắc họ không hề biết
Rằng trăm năm ngắn lắm có dài đâu
Ngày tháng trời cho không xây nghiệp thiện
Dựng oan hờn là tự chuốc sầu đau !

*

Trăm năm ấy nếu may mà sống đủ
Trừ khoảng thời gian thơ ấu, già nua
Còn lại bao đâu thì sao hung dữ
Sao tạo hận thù, trí trá, hơn thua !…

*

Họ không ngộ luật công bằng vay trả
Trồng cây chua nào trái ngọt bao giờ

Khi nhân đã gieo thì nhân thành qủa
Và qủa kia là PHÚC – HOẠ nằm chờ …

*

From: Helen Huong Nguyen gởi

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.