Tạ Ơn Thánh Cả Giuse – Diệu Hiền

Tạ Ơn Thánh Cả Giuse – Diệu Hiền

19 tháng 3 Lễ Mừng Kính Thánh Giuse

Tạ ơn Thánh Cả Giuse

Vì Ngài thương nhận lời con nguyện cầu.

Xin chia sẻ cùng quý cha, sơ và quý anh chị.

Nhạc cảnh: “Tạ Ơn Thánh Cả Giuse”

Kính,

P. Trung

Bài này đã được đăng trong CHUYỆN CÁC THÁNH, NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.