SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ VÀ DÂN CHỦ

Ai cần giải phóng ai , niềm nam có cần lũ khỉ trường sơn giải phóng ko nhìn Hàn Quốc sẽ rõ.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ VÀ DÂN CHỦ

– BẮC HÀN (North Korea) : chế độ độc tài toàn trị, dân số 25.37 triệu người, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 1,46 triệu won (~ 1.340 USD).

– VIỆT NAM : chế độ độc tài toàn trị, dân số 92.7 triệu người, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 2.050 USD – gần tiệm cận với mức thu nhập trung bình thấp của thế giới là 2.078,67 USD.

– NAM HÀN (South Korea) : chế độ dân chủ, dân số 51.3 triệu người, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 cao gấp 22 lần so với Bắc Hàn khoảng 32 triệu (~ 27,538 USD).

https://tuoitre.vn/dan-trieu-tien-co-thu-nhap-thua-dan-han-…

fb Thuy Duong
Kili

TTO – Kinh tế Triều Tiên được ghi nhận có tăng trưởng tốt trong năm 2016. Đây là một hiện tượng lạ trong bối cảnh nước này bị cấm vận nghiêm ngặt.
TUOITRE.VN
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.