Một bài giảng gây chấn động chế độ cộng sản Hà Nội…!

https://www.youtube-nocookie.com/embed/2X1NjgfVaUQ?rel=0

Một bài giảng gây chấn động chế độ cộng sản Hà Nội…!
From: Cam Tuyet & KimBang Nguyen
Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.