Việt Kiều uất ức đòi tự tử vì bị Hải quan rạch hành lý trộm đồ trắng trợn

Việt Kiều uất ức đòi tự tử vì bị Hải quan rạch hành lý trộm đồ trắng trợn

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.