Hạt giống Kitô trong đất Jrai

 


  Hạt giống Kitô trong đất Jrai (16)

  Đăng bởi pleikly lúc 2:54 Sáng 11/09/12

   

  VRNs (11.09.2012)
  – Gia Lai – Nếu chỉ nhìn người thuộc các sắc tộc thiểu số lá người bị
  thiệt thòi, không có cơ hội tiếp nhận các nền văn hóa văn minh trên thế
  giới, thì có nguy cơ bỏ qua những giá trị lớn lao do Thiên Chúa ban cho
  họ. Nhiều anh chị em thuộc các cộng đoàn Công giáo người Kinh, khi được
  khuyên nên dành giờ đọc Thánh Kinh, thường trả lời là đọc không hiểu,
  nên không đọc. Nhiều linh mục cũng cho rằng đọc Thánh Kinh cao quá, chỉ
  nên khuyến khích các giáo dân đọc các sách giáo lý thôi. Nhưng đối với
  các anh chị em thuộc các sắc tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, và người
  Jrai nói riêng thì Thánh Kinh là một quyển sách cứu họ và cứunền văn
  hóa của họ.


   
   
   
   
  Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR

  Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.