Đề nghị nhà nước huy động tiền, vàng của lãnh đạo, đảng viên trước

Đề nghị nhà nước huy động tiền, vàng của lãnh đạo, đảng viên trước

FB Thái Bá Tân

Ảnh minh họa

Hãy huy động tiền, vàng từ các quan tham nhũng trước. Ảnh: internet

ĐỀ

NGHỊ NHÀ NƯỚC

Nợ đến ngày phải trả,
Ngân khố gặp khó khăn.
Nhà nước muốn huy động
Tiền và vàng của dân.

Đó là chủ trương đúng,
Dân ủng hộ hai tay.
Để thực hiện cho tốt,
Xin đề nghị thế này.

Nhà nước phải huy động
Trước hết từ đảng viên.
Đảng viên mới có chức,
Tham nhũng và có tiền.

Chức nhỏ huy động ít.
Chức lớn huy động nhiều.
Ghi rõ, bốn triệu vị
Tổng cộng được bao nhiêu.

Ủy viên bộ chính trị
Phải đi đầu làm gương.
Tiếp đến các bộ trưởng
Và các vị trung ương.

Rồi các cục, vụ trưởng,
Các trưởng ban, trưởng phòng,
Đến các cụ hưu trí
Và các bác công nông.

Đảng viên đã tuyên thệ
Vì nước và vì dân.
Nay không thể không giúp
Khi đất nước khó khăn.

Vị nào không chịu giúp,
Cứ tìm cách chối từ,
Đề nghị cách chức hết,
Kể cả tổng bí thư.

Còn dân, không có chức,
Không cách được, tất nhiên,
Thì phải tự xoay xở
Mà nộp vàng, nộp tiền.

Như thế là sòng phẳng.
Nhà nước làm cách này
Chắc chắn sẽ hiệu quả.
Dân ủng hộ hai tay.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.