CHÚA CHỮA NGƯỜI MÙ ĐƯỢC THẤY

CHÚA CHỮA NGƯỜI MÙ ĐƯỢC THẤY

(CN 30TN)

Tuyết Mai

PHÚC ÂM: Mc 10, 46-52

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Thiên Chúa của chúng ta Người nhân lành và yêu thương con người vô cùng.   Như chúng ta thấy những anh chị em bị khiếm thị từ nhỏ thì Thiên Chúa đã ban cho họ tài năng riêng là họ vẫn nghe được và tự học cách sao để lần mò ngày cũng như đêm tìm được những gì hay những nơi mà họ cần đến như trong nhà hoặc ra ngoài đường và rồi khi họ đến tuổi thì họ cũng lập gia đình được.   Và rồi gia đình của họ cũng tràn đầy tiếng cười nói hạnh phúc như bao gia đình khác.

Do đó chúng ta không thể đánh giá họ hay nói giùm họ rằng họ sống không có hạnh phúc hay trách giùm cho họ là Thiên Chúa quá bất công. Chúng tôi thiết nghĩ những người khiếm thị thì vì không nhìn thấy nên cuộc sống của họ lại ở mức hạnh phúc tuyệt đối hơn là người bình thường vì họ không thấy nên họ không biết để mà đua đòi, bon chen, tranh giành như người bình thường được và đó là điều lợi mà Thiên Chúa dành ban cho họ.

Ngược lại với người cho là lành lặn có đôi mắt sáng tỏ để thấy được mọi kỳ công và mọi vạn vật Thiên Chúa tác thành, thấy được tất cả anh chị em nhưng lại sống rất là nguy hiểm vì sự nhìn thấy được mọi thứ nên chỉ thích nhìn những gì xấu xa và tìm đua đòi để tranh giành nhau, tị hiềm, ganh ghét và rồi giết hại lẫn nhau thưa có phải?.

Rõ khổ cho cái thấy của chúng ta là thay vì hằng ngày dâng lên Thiên Chúa lời tán dương, lời cảm tạ cho ta đi được đến đây đến kia; chia sẻ, an ủi và yêu thương người bất hạnh và luôn cảm tạ Người cho nhìn thấy mọi sự chung quanh chúng ta là tốt đẹp … Nhưng không, chúng ta lại dùng cái sự thấy ấy để luôn làm những chuyện mất lòng Chúa cách ích kỷ, vô ơn và bội phản.

Chúng ta gọi cách ăn ở đó là đui mù tâm linh; sáng con mắt nhưng mù tối tâm hồn và nếu chúng ta cứ sống như thế thì nguy mất cho linh hồn sống đời của chúng ta.   Thật phải khi chúng ta có được con mắt tốt thì thưa đầu óc của chúng ta luôn bị chúng quỷ làm cho ra mụ mẫm vì chỉ biết tìm thấy những điều xấu xa tội lỗi như nhìn ngắm người đàn bà xuyên thấu qua lớp quần áo của họ.

Từ cái nhìn nó thành cái muốn mạnh mẽ của thân xác hay chết nó đòi hỏi và thưa hậu quả thì lẽ đương nhiên là khó lường như làm cho con trẻ phôi thai trong dạ mẹ của người phụ nữ.   Rồi làm cho người phụ nữ phạm tội phá thai (giết người) vì bị cưỡng hiếp hay giây phút bồng bột sinh nông nổi.   Hay người phụ nữ không biết đến khi sinh con ra rồi liệng vứt con đi không chút thương xót vì xem chúng hài nhi như là con quái vật vậy?.   Và vì nhìn thấy thì chúng ta phạm rất là nhiều trọng tội mà luật trần gian có thể bắt nhốt tù chung thân hay đem ra xử tử.

Còn người quyền thế giầu tiền lắm bạc thì thưa tội lỗi của họ đã vang thấu tận Trời cao thì thưa xin được hỏi cái sự thấy bằng con mắt thịt ấy nó đưa con người đi lên Thiên Đàng hay xuống Hỏa Ngục?.   Bởi vì có nhiều tiếng khóc than của người nghèo thấp cổ bé miệng nên làm cho Thiên Chúa phải nổi giận, làm cho Mẹ Maria chúng ta phải khóc ra máu đỏ tươi vì con người tội lỗi ngày càng nhiều và càng lắm tội.

Lạy Thiên Chúa, Chúa chúng con vì phần rỗi của nhiều linh hồn chúng con xin Người sửa đổi chúng con từ trong ra ngoài để thế giới chúng con đang sống đây có được sự bình an và hạnh phúc.   Xin Thiên Chúa chữa lành cặp mắt rất mù của chúng con được thấy sự tốt lành từ nơi người anh em và thấy được Nước Trời bằng con mắt Đức Tin của chúng con ngay tại đời này.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

10-23-2015