Sao Lên Được Nước Chúa?

Sao Lên Được Nước Chúa?

(CN XI TN B)

 Qua bao nhiêu ngàn năm, qua bao nhiêu thời đại, và trải qua bao nhiêu thế hệ, con người vẫn luôn giữ sự kỳ thị để làm cái hố sâu ngăn cách.   Kỳ thị thì nhiều hình thức lắm, chúng ta không thể kể cho hết được.   Vì sự kỳ thị mà chúng ta hằng luôn có chiến tranh và hòa bình sẽ không bao giờ thấy trên mặt đất này!?.   Trước đây chúng ta vì kỳ thị với người ngoại đạo, nên Chúa đã cho Thánh Phao-Lô đảm nhận trách nhiệm lo cho người ngoại giáo và nhờ thế mà thế giới mới, mới có chỗ đứng cho người ngoại giáo.   Rồi thì càng ngày từ đông sang tây và từ nam tới bắc, có biết bao nhiêu người được nhận biết Chúa.   Cách Tự Do và không Tự Do.  

 Còn thời đại của chúng ta hiện giờ thì sao? Cũng vẫn còn nhan nhãn sự kỳ thị ấy đang ở chung quanh chúng ta, và sự chết chóc cũng vẫn còn, vì chúng ta vẫn giữ y nguyên sự kỳ thị ấy!.   Chắc Chúa cũng buồn vô cùng vì con cái Người ngoài mặt thì vậy mà trong thì không vậy!.   Có phải Chúa dậy chúng ta là dù trắng hay đen, dù đạo hay khác đạo, dù cùi hay sạch, dù bệnh lây hay không lây, dù giống gì đi chăng nữa, chúng ta phải yêu thương nhau như một đại gia đình của Chúa?. 

 Tôi và rất nhiều người cũng đã thấy trước một tương lai khi chúng ta không còn ở trên trái đất này nữa, thì con người của tất cả mọi giống dân, mọi giống loài có trí khôn, đều sẽ sống chung với nhau.   Nhưng khi ấy có hòa bình hay không thì tôi không biết.   Nhưng hầu như ai cũng biết rằng những thế hệ trong tương lai sau này, con người sẽ thay đổi rất khác.   Khác từ dung mạo cho đến sự tạo thành.   Vì thế cho nên luật pháp hiện giờ đã dùng biện pháp xử tử ai, bị đến mấy trăm năm sau, hoặc bị đến mấy đời sau này lận.   Thường chúng ta ít khi để ý những chuyện thật, nghe rất vô lý mà không cho là quan trọng không?.   Bởi vì sao một tội phạm đã xử chết mà còn bị phạt chết đến mấy trăm năm sau hay đến mấy đời của tội phạm ấy?.   Thưa vì đó là sự thật và là viễn ảnh rất trung thực của tương lai, có thể vào năm 3000 gì đó chăng?.

 Một tương lai mà con người sẽ được cấy đi cấy lại bao nhiêu lần (clone).   Phim ảnh họ đã cho chúng ta cái nhìn sơ sơ về tương lai sẽ ra sao.   Như phim Star Wars chẳng hạn.   Chúng ta có thấy con người trong tương lai họ giống như thế nào hay không?.   Vâng, tương lai là những con người sẽ biến thể rất nhiều hình thể khác nhau.   Có thể con người lúc bấy giờ vừa là máy sống trong một thân xác của con người chăng?.   Có thể con người vì bị ảnh hưởng của phóng xạ mà biến thể thành một hình thể nào đó mà không giống như con người?.   Rồi thì những biến thể của hình hài con người qua bao nhiêu thời đại, họ sẽ sống với nhau ra sao?.   Hay chiến tranh vẫn cứ mãi tiếp diễn vì hình thể này so với hình thể khác và chê nhau là ngu xi và xấu xí??.  

 Ngày nào con người có trái tim biết rung động và biết cảm thông thì ngày đó, con người mới có thể lên Nước Chúa được, thưa có phải?.   Còn ngày nào con người vẫn cho mình là nhất, là đúng, và là hoàn hảo thì ngày Lên Trời chắc còn xa lắm lắm!!!.   Chúa ban cho con người chúng ta có một Thánh Phao Lô mới, chắc hẳn Chúa chỉ muốn con người nhân loại phải yêu thương nhau.   Yêu thương có nghĩa không đặt điều kiện này nọ.   Yêu thương không có nghĩa so sánh nhau bằng mầu da, dân tộc, giầu nghèo, giỏi có bằng cấp hay không có, và còn rất nhiều vấn đề khác nữa mà trí tuệ con người có giới hạn nên chưa hiểu thấu?.

 Lạy Thiên Chúa! Có phải ngày nào thế giới không còn có sự kỳ thị thì ngày đó mới có hòa bình thật sự trên thế gian này? Và ngày đó không ai còn sợ cái chết bởi tất cả đều sẽ biết mình đi về đâu sau thế giới này.   Chỉ có hai Giới Răn Chúa dậy chúng con phải theo và phải thực hành, nhưng xem chừng không dễ làm phải không thưa Chúa?.   Ấy là trước Kính Mến Người trên hết mọi sự; sau lại yêu người như mình ta vậy.   Chúa đã phải đổ máu vì con người bởi sự kỳ thị và ganh ghét.   Chúa đã phải tốn công tốn thời giờ để sống trên thế gian này cũng chỉ để dậy con cái Người là hãy Yêu Thương nhau như Người đã yêu hết thảy chúng con.  

 Xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện và sống theo Giới Luật của Chúa.   Thực hành được sự Yêu Thương của Chúa trên mọi người và mọi tạo vật dù tất cả do Chúa tác tạo và dựng nên cách đặc biệt, không ai giống ai.   Nay thì giống hình thể nhưng sau này không biết có còn ai giống ai hay không, nhưng Luật Chúa vẫn không bao giờ thay đổi theo thời gian.   Chỉ khi ấy thì Nước Chúa hiển hiện rõ nét trong tâm hồn có sự yêu thương giữa con người với con người, phải không thưa Chúa?.  

 ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

     http://www.youtube.com/watch?v=MyY5rOuNCts

     (Kính Chúa Yêu Người)

  Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

(06-12-12)