Ông J.B Nguyễn Hữu Cầu làm chứng về quyền năng…

Ông J.B Nguyễn Hữu Cầu làm chứng về quyền năng…

Ông J.B Nguyễn Hữu Cầu làm chứng về quyền năng của Thiên Chúa trong chốn lao tù, ngày 29.03.2014

Bài này đã được đăng trong LỜI CHỨNG, NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.