Sự thật sẽ giải thoát con

Sự thật sẽ giải thoát con

Trích Facebook Cánh Chung luận. Sưu tầm: Tư Phụng

Để tìm lời giải, chàng trai trẻ quyết định khăn gói lên núi tìm nhà hiền triết năm xưa. 

Sau một chặng đường dài quanh co khúc khuỷu, chàng trai đã đến nơi cần đến. 

Nhà hiền triết đón chào cậu bằng một nụ cười đôn hậu.

 chàng trai thổ lộ:

 – thưa thầy, đời con nhiều gian nan khốn khó, xin thầy cho con lời khuyên để cho con được hạnh phúc an bình. 

– ồ ! mục dích cuộc đời này không phải là tìm kiếm hạnh phúc. nhà hiền triết từ tốn đáp lời

– sao lại thế ! chẳng phải thế gian ai cũng tìm hạnh phúc đó hay sao ?

 

– con nên biết, hạnh phúc và đau khổ là 2 mặt của một vấn đề, chừng nào con mong cầu, đi tìm hạnh phúc thì chừng đó con còn đau khổ. 

– vây rốt cuộc con nên tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này ?

 – nếu có tìm kiếm con hãy tìm kiếm sự thật. rồi sự thật sẽ giải thoát con. sự thật về con – về tâm trí con người – vì sao con chuộng điều này ghét điều kia ? con hãy tìm cho ra sự thật ẩn chứa đằng sau sự thích ghét đó.


 

 

 

Sự thật sẽ giải phóng các ông

 

          Chúa Giêsu nói cho người Do Thái biết điều gì trói buộc họ khiến họ làm nô lệ, và điều gì sẽ giải thoát khiến họ được tự do. Điều trói buộc họ thành nô lệ là tội, nhất là tội tự mãn mình là con cháu Abraham

Nhưng lại không làm theo gương Abraham là mở rộng cõi lòng để tin vào Thiên Chúa và Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến.

Điều giải thoát cho họ được tự do là nghe lời Chúa Giêsu để biết Sự Thật, “Sự thật giải thoát các ngươi”.

 

 

Sự thật sẽ giải phóng các ông

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. (Gioan 8:31)