SÁCH DẠY!

SÁCH DẠY!

Có gì cũng được trừ có bệnh;
Không có gì cũng được trừ không có tiền;
Thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe;
Sức khỏe không phải là tất cả nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì!

Quan lớn không bằng trí lớn;
Trí lớn không bằng lương cao;
Lương cao không bằng thọ lâu;
Thọ lâu không bằng vui vẻ;
Không sợ đãi ngộ thấp, chỉ sợ mệnh đoản;
Không sợ kiếm được ít tiền, chỉ sợ ra đi quá sớm!

Cái gì cũng có thể không tốt nhưng tâm trạng không thể không tốt;
Cái gì cũng có thể thiếu nhưng tự tin thì không thế thiếu;
Cái gì cũng có thể không cần nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần;
Cái gì cũng có thể quên nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên!

Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được.
Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được;
Đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được;
Có ba thứ cần lãng quên: Lãng quên tuổi tác, lãng quên quá khứ và lãng quên ân oán.
(St).

From: Phong Dương