Nghe đọc truyện cuối tuần: Đêm Giữa Ban Ngày – Vũ Thư Hiên

Tiếp theo tuần trước:

    • Chương 13 – Cái giá của sự đầu hàng
    • Chương 14 – Được khuyến dụ phải làm chỉ điểm tố cáo bạn bè, người thân cho Đảng
    • Chương 15 – Đảng theo Mao khinh bỉ và trừng trị trí thức
    • Chương 16 – Dời gia đình vào miền Nam cho dễ thở hơn.
    • Chương 17 – Chia rẽ, đấu đá trong hàng ngũ chóp bu của Đảng.

Còn tiếp vào tuần tới. Cám ơn Bạn Đọc.