Thư giãn Cuối Tuần: Chuyện Cười Đỉnh Cao – 2

  • Hoàng Tuấn có tài giả tiếng ba miền : Bắc, Trung, Nam với độ chính xác phải kể là tài tình.
  • Ông cung cấp những nụ cười ý nhị và những tràng cười không dứt, tuy nhiên đôi khi cười ra nước mắt vì buồn cho vận nước.
  • Dù chuyện cười đã kể từ mươi năm trước nhưng tính thời sự vẫn còn và vẫn có sức thọc léc người đọc.

Mời bạn cùng xem và cùng cười.