Tin Vui Texas: Lễ Vinh Danh 5 Người Mỹ Gốc Việt tại Quốc Hội Tiểu Bang Texas

 • Ngày 17-05-2023, Dân Biểu Hubert Võ đã tổ chức thành công sự kiện: Quốc Hội Tiểu bang Texas vinh danh 5 Người Việt tại tiểu bang Texas, Mỹ.
 • Ngày vinh danh Cộng Đồng Việt có sự tham dự của người Việt tại 3 thành phố: Austin, Dallas và Houston và các em học sinh của Van Academy.
 • Hạ Viện Quốc Hội, Texas vinh danh 5 cá nhân: 
  • Đại Tá Nguyễn văn Nam, cựu giám đốc đài Mẹ Việt Nam và Gươm Thiêng Ái Quốc, bảo vệ ngư dân Việt trong vụ kiện KKK đã trấn áp và kỳ thị ngư dân. Tòa đã phán quyết  thắng lợi cho ngư dân.
  • Trần văn Chiến, anh hùng lực lương đặc biệt trước 1975 đã giải cứu cho 2 phi công Mỹ và một số chiến sĩ biệt kích Mỹ. Huy chương chiến công hạng nhì của quân lực Hoa Kỳ.
  • Bác sĩ Trần văn Tính, cựu thiếu tá Dù,  tình nguyện đi giúp thuyền nhân và phục vụ ở chiến trường Iraq.
  • Ông La minh Trí, điều hành hệ thống nhà hàng Kim Sơn đã giúp thiện nguyện ẩm thực cho các buổi lễ trong suốt mấy chục năm qua, giúp tổ chức từ thiện cho thành phố Houston và tiểu bang Texas.
  • Steven Lee đóng góp cho công trình Little Saigon với tên đường Việt.
 • Người Việt ở tiểu bang Texas đã có nhiều đóng góp phong phú về mọi mặt cho xã hội trong các lãnh vực kinh tế, học thuật, tôn giáo, gia đình và văn hóa. 
 • Cộng Đồng Việt hội nhập thành công vào xã hội Hoa Kỳ và tiếp tục thăng hoa qua các thế hệ thứ hai, thứ ba nhất là các bạn trẻ đang gia nhập dòng chính Hoa Kỳ.