Nghe đọc truyện cuối tuần: Đêm Giữa Ban Ngày – Vũ Thư Hiên

Tiếp theo tuần trước:

    • Chương 8 – Đấu lý với cán bộ chấp pháp của Bộ Công An.
    • Chương 9 – Tâm sự với bạn tù cùng xà lim.
    • Chương 10 – Thày bói báo trước số phận của Ông Bố: “luôn bị tù, ngược đãi”
    • Chương 11 – Cán bộ chấp pháp Huỳnh Ngự ép cung và gài tội cho tù.
    • Chương 12 – Hồ Chí Minh mới là thủ phạm đầu sỏ của vụ “Cải Cách ruộng đất”. Nhận thư Cha khuyên hàng.

Còn tiếp vào tuần tới. Cám ơn Bạn Đọc.