Ân xá Quốc tế: Việt Nam tự giễu cợt mình khi bỏ tù Bùi Tuấn Lâm.(RFA)

Miếng thịt bò dát vàng của ngài Bộ trưởng đã đáng để nổi giận? - YouTube

Ân xá Quốc tế: Việt Nam tự giễu cợt mình khi bỏ tù Bùi Tuấn Lâm.

  • Côn An áp chế người nhà tù nhân và không cho dự phiên tòa của chồng mình ra sao?
  • Tòa Án Cộng Sản bịt miệng Luật Sư không cho biện luận với Công Tố như thế nào?
  • Sự rừng rú, tráo trở và liên lẹo của chế độ Ăn bò dát vàng.

Mời bạn cùng duyệt lại sự kiện buồn thương cho dân con Việt XHCN

Người dân chạy vạy từng hạt gạo. Miếng bò dát vàng mà Tô Lâm đớp đủ sức mua trên 20 tạ gạo cho dân nghèo (Hình: Thận Nhiên)

Báo Người Việt

Anh Nguyễn, Vườn Thơ Người Việt

Bò dát vàng

Một miếng thịt thôi có xá gì
Dát vàng trả bạc có là bao
Ta còn ăn xương hút cả tủy
Trăm triệu người dân đâu có nhiều

Ồn ào chi lắm bình thường nhật
Thử hỏi trên đời chẳng ai ăn
Ăn ít ăn nhiều tùy chức phận
Quyền lực càng cao túi càng đầy

Chỉ miếng vàng ròng đem dát mỏng
Đâu bằng pho tượng nặng ký lô
So sánh làm chi lát thịt bò
Một tô cơm trắng nước mắm kho

Facebook bỏ chặn từ khoá tìm kiếm vụ Bộ trưởng Tô Lâm ăn bò dát vàng ...

Ăn vội cho qua còn làm việc
Bệnh nhân cô vít xếp hành lang
Người dân chạy vạy từng hạt gạo
Vung tay một phát gạo trắng ngần

Nhìn Ra Bốn Phương : Bộ trưởng công an Tô Lâm ăn bò dát vàng bằng tiền ...

Đem rải trên đường cho ta bước
Vinh quang một thuở một thời thôi
Ta xem như đó phước phần hưởng
Một bước lên xe chẳng ngồi hoài

Ăn xong miếng thịt đời ta hết
Tiếng tăm vang dậy ở cuối đời
Ngày trước nghe đồn giờ thấy tận
Thời đại tanh tưởi truyền sử xanh…