Một trực quan tấn công mạng.
Hình ảnh minh họa: mắt hồng/Adobe Stock