DỌN MÌNH CHẾT LÀNH – Ai nấy có đủ phương thế hầu lo cho mình được phần phước đời đời

[DỌN MÌNH CHẾT LÀNH] Ai nấy có đủ phương thế, mà lo cho mình được chắc phần phước đời đời