BÀI THƠ CHÚC XUÂN

Năm mới tặng nhau một chữ THƯƠNG

Để sau bù đắp cuộc vô thường

Ân cần, trân quý khi còn gặp

Biết vẫn còn chung một đoạn đường.

Xin chúc người thương một chữ HÒA

Đời không thuận ý hãy cho qua

Phiền giận, riêng mình ôm mối khổ

Thanh thản khi lòng niệm thứ tha.

Năm mới mọi người nhớ chữ TÂM

Để cùng sống đẹp đến trăm năm

Thiên đàng, địa ngục từ Tâm tạo

Hỷ, Xả, Từ, Bi, xóa lỗi lầm.

Xin chúc mọi người một chữ AN

Giữa đời luôn biến động, gian nan

Bình an khó gặp nơi trần cảnh

Về kiếm trong ta, sống nhẹ nhàng.

Năm mới chúc người một chữ VUI

Đời trăm yến tiệc cũng trôi xuôi

Vui trong đạo lý, nơi điều thiện

Vĩnh viễn hồn ta thắp nụ cười…

Năm mới chúc nhau một chữ THÀNH

Thành công, thành tựu với thành nhân

Hướng về phụng sự vun Tài Đức

Hạnh phúc miên trường, Tâm mãi Xuân…

Như Nhiên

From: huynhthithuhien, honganhle50 & NguyenNThu