Lời Hay, Ý Đẹp

lời hay ý đẹp

  Xin gởi bạn vài câu tôi đắc ý nhất:

*1)Lúc hết hơi mới biết đến mạng Trời
Và nhắm mắt mới đành thôi hoạt động.

Thơ Của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy: Quyết Sống  

*2) Đời sống vật chất thì nên dưới mức trung bình, đời sống tinh thần thì trên mức đó.

Nguyễn Hiến Lê  (học giả, nhà biên khảo)

*3) Mọi sự đều phải cầu nguyện và cần phải cầu nguyện trong mọi sự.

Linh Mục Chu Quang Minh – Sáng Lập Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình

   Phùng Văn Phụng sưu tầm