Phỏng vấn Lm. Giuse Cao Gia An, SJ – Tân Tiến sĩ chú giải Thánh Kinh từ viện Biblicum

Chuyên gia chú giải Kinh Thánh đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp  từ viện Kinh Thánh của Tòa Thánh, viện Biblicum.

Biblicum, học viện Giáo hoàng là một cơ sở nghiên cứu và giảng dạy sau đại học chuyên về nghiên cứu Kinh thánh và Cận Đông cổ đại. Viện Biblicum trực thuộc Tòa Thánh và được ủy thác cho Dòng Tên điều hành.

Cha Giuse Cao Gia An, còn rất trẻ, và khiêm tốn. Cha thông thạo tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Do Thái, Aram, Hy Lạp, cổ ngữ Hy Lạp, cổ ngữ La Tinh, các cổ ngữ khác … Cha đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ bằng 2 thứ tiếng Anh và Ý vì các giáo sư trong hội đồng khảo thí là người Canada, Ý, Tây Ban Nha, …

Cha đã học 9 năm tại viện Biblicum, 4 năm ở đại học Giáo Hoàng Gregrorian.

Ngợi khen lòng thương xót của Chúa cho dân tộc Việt Nam.

Hy vọng các linh mục trẻ và thánh thiện đang gia tăng số lượng, chất lượng xuất xứ từ  Việt Nam không những là làn gió mới cho Giáo Hội Việt Nam mà cho cả Hội Thánh toàn cầu.

Nội dung phỏng vấn Cha Cao Gia An do đài Vatican News thực hiện.

0:00 Giới thiệu

0:48 Chú giải Kinh Thánh là gì?

3:37 Người Việt Nam đầu tiên có văn bằng Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh tại Biblicum

6:07 Các ngôn ngữ cần học

10:48 Đề tài luận án tiến sĩ

16:47 Tính ứng dụng của luận án

21:26 Xuất bản luận án

23:56 Đóng góp cho Giáo hội Việt Nam

28:54 Nhắn gởi đến thế hệ trẻ

33:25 Các tác phẩm văn thơ và nghệ thuật khác

Không những giỏi về nghiên cứu, cha còn giảng tĩnh tâm cách thuyết phục, làm thơ hay được phổ thành nhạc và  thổi sáo trúc khá thu hút.

Mời bạn trẻ nghe kinh nghiệm tĩnh tâm Linh Thao của Cha
Đi tìm gặp Chúa