Mùa đông: Yếu tố quyết định cho diễn tiến của cuộc chiến Ukraina? (RFI)

RFI Tiếng Việt 

Đất nước Ukraina đang bước vào mùa đông giá lạnh, tuyết bắt đầu rơi nhiều, khiến cuộc sống của người dân nước này càng thêm khốn đốn, nhất là vì theo thông báo của tổng thống Zelensky, hôm nay, hơn 10 triệu người dân Ukraina sống trong cảnh thiếu điện, vào lúc nhiệt độ được dự báo là sẽ xuống tới -10°C trong những ngày tới.

RFI.FR | BY RFI TIẾNG VIỆT

Mùa đông: Yếu tố quyết định cho diễn tiến của cuộc chiến Ukraina?