BẠN VÀ TIỀN

Rung Nga Nguyen

BẠN VÀ TIỀN

Bạn là mối quan hệ tình cảm giữa người với người qua sự đồng cảm, trung thành sẻ chia tình cảm và sự quý mến dành cho nhau khi cùng sở thích, cùng niềm tin, cùng lý tưởng… Từ những thứ chung ấy làm cho họ kết thân gần gũi với nhau.

Bạn là người luôn dành cho nhau sự tôn trọng, bình đẳng, động viên và khích lệ giúp nhau trở thành người có ích trong xã hội. Luôn lắng nghe và cho ta những lời khuyên thành thật, là một nơi an tâm trải lòng mình cho nhau nghe. Khi cần sẵn sàng an ủi nhau chia sẻ và giữ lời hứa không so đo tính toán.

Bạn cũng như tiền có tờ thật có tờ giả, có tờ lành có tờ rách.. Nên khó biết ai thật ai gỉa. Tiền mua được nhà cao cửa rộng nhưng không mua được mái ấm gia đình, mua được thân xác nhưng không mua được tâm hồn, mua được đời này nhưng không mua được đời sau, mua được visa đi khắp nơi nhưng không mua được visa vào cõi vĩnh hằng.

Tiền người ta nói là con vật có máu lạnh nên hay ví là mặt lạnh như tiền. Tiền bạc là bạc bẽo, bạc nghĩa bạc tình, vì tiền mà đôi khi mất cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn bè… Tiền bạc không ưa con người nhưng con người ưa tiền bạc, dù rách nát bẩn thỉu không ai chê tiền ngoại trừ các vị chân tu.

Thực ra tiền tự nó không xấu nhưng người tích lũy nó để xử dụng vào mục tiêu xấu. Hoặc chiếm đoạt nó một cách bất chính. Khi con người qúa đề cao nó thì trở thành nô lệ cho tiền bạc. Tiền đưa tới đích điểm cao sang nhưng cũng đẩy ta xuống vực thẩm tội lỗi xa lìa Thiên Chúa nên Ngài nói: ”Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.” (Mt 6:24).

RN