Chúa Chọn Con -Ý thơ: Lm Nguyễn Công Đoan S.J-Nhạc: Phạm Trung-Trình bày: Việt Thắng

Thánh Ca Hay: Chúa Chọn Con – Bài Hát Xúc Động Đời Tận Hiến

Chúa Chọn Con

Ý thơ: Lm Nguyễn Công Đoan S.J,

Nhạc: Phạm Trung

Trình bày: Việt Thắng

“Xin dùng con làm đôi mắt cho người bị đui mù, làm lỗ tai cho người bị câm điếc…

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH & BÀI HÁT, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.