Một từ Chết thôi mà muốn điên cái đầu…

Ngọc LinhCâu nói hay mỗi ngày

Một ông Mỹ già học tiếng Việt đã được 2 tháng!

Sáng nay ổng nói tao không thèm học nữa, bởi có một từ Chết thôi mà muốn điên cái đầu…

(T.ử Vong) cũng ch.ết

(Tự s.át) cũng ch.ết

(Tự t.ử) cũng ch.ết

(Tự vận) cũng ch.ết

(Từ trần) cũng ch.ết

(Qua Đời) cũng ch.ết

(Mất) cũng ch.ết

(Rồi đời) cũng ch.ết

(Tiêu đời) cũng ch.ết

(Đi đứt) cũng ch.ết

(Đứt bóng) cũng ch.ết

(Hi sinh) cũng ch.ết

(Đã Khuất) cũng ch.ết

(Nhắm Mắt) cũng ch.ết

(Xuôi tay) cũng ch.ết

(Đứng tròng) cũng ch.ết

(Khuất Núi) cũng ch.ết

(Khuất bóng) cũng ch.ết

(Tắt thở) cũng ch.ết

(Đi rồi) cũng ch.ết

(Toi rồi) cũng ch.ết

(Xuôi tay) cũng ch.ết

(Ngủm củ tỏi) cũng ch.ết

(Đắp Chiếu) cũng ch.ết

(Chầu trời) cũng ch.ết

(Thăng thiên) cũng c.hết

(Theo Ông Bà) cũng ch.ết

(Về tổ tiên) cũng ch.ết

(Gặp Diêm Vương) cũng c.hết

(Băng hà) cũng ch.ết

(Vĩnh biệt) cũng c.hết

(Lìa trần) cũng ch.ết

(Chán sống) cũng ch.ết

(Buông tay) cũng ch.ết

(Lìa đời) cũng ch.ết

(Đã mất) cũng ch.ết

(Ra đi) cũng ch.ết

(Về cõi tây phương) cũng ch.ết

(Hóa kiếp lai sinh) cũng ch.ết

(Ra đi ngàn thu) cũng ch.ết

(Trở về cát bụi) cũng ch.ết

(Từ giã cõi đời) cũng ch.ết

(Đi lên niết bàn) cũng ch.ết

(Chia tay cõi trần) cũng ch.ết

(Nghẻo – Queo) cũng ch.ết

(Ngắm gà khỏa thân) cũng ch.ết

(Ăn chuối cả nải) cũng ch.ết

(Xong kiếp phàm trần) cũng ch.ết

(Xong một kiếp người) cũng ch.ết

(Xong một đời, ngủm củ tỏi) cũng ch.ết…

Philip VinhQuoc

Bán muối cũng chết

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.