Lời Chúa hứa

Lời Chúa hứa: “Linh hồn nào đọc chuổi kinh này sẽ được Lòng Thương Xót Cha ấp ủ trong suốt cuộc sống và nhất là trong giờ chết”.

Câu 754 trang 498 (Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa của Thánh Nữ Faustina)

Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa Giêsu

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.