Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 13:34)

Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 13:34)

Ngày Chúa Nhật tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa để bạn yêu thương nhiều hơn hôm qua nhé.

Cha Vương 

CN: 15/05/2022

TIN MỪNG: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 13:34)

SUY NIỆM: Khi Chúa Giê-su biết rằng cái chết của Ngài trên thập giá sẽ là một sự khủng hoảng cho các tông đồ, Ngài nói nhiều điều an ủi để niềm hy vọng của họ vào những lời Chúa hứa không bị lung lay. Ngài cũng trao cho họ một điều răn mới. Nói là mới nhưng không phải hoàn toàn mới vì đã được trích trong Sách Lê-vi khi Chúa nói vời dân Israel rằng: “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là ĐỨC CHÚA.” (Lv 19:18) Điều mới mẻ trong điều răn mới là bạn phải lấy chính Chúa Giê-su làm mẫu mực để đo lường tình yêu của bạn. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”

Nếu bạn nghĩ rằng thật lòng yêu thương nhau đã là một thử thách rồi, thì “yêu thương như Chúa yêu thương” lại là một thách đố lớn hơn nữa vì thế gian này không chấp nhận thứ tình yêu tự hiến này.—tình yêu hy sinh và chịu đựng tất cả vì người mình yêu.

Theo mình nghĩ, yêu thương như Chúa yêu thương có lẽ là một thử thách lớn nhất trong cuộc sống vì nó đòi hỏi một đức tin rất mạnh mẽ. Đức tin được thể hiện qua sự cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, hy sinh và liên lỉ kết hiệp với Chúa. Qua đời sống cầu nguyện lòng bạn sẽ nảy ra lòng yêu mến Chúa và tha nhân, từ lòng mến đó bạn sẽ thấy sự hiện diện của những việc nhỏ bé rất tầm thường và kín đáo. Tuy thật là tầm thường bé nhỏ nhưng với một trái tim tràn đầy yêu thương và thánh thiện. Ước mong bạn hãy coi điều răn mới này không phải là điều gì cưỡng ép hoặc bắt buộc nhưng mà là một lời mời cụ thể để sống bình an và hạnh phúc hơn.

LẮNG NGHE: Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. (1 Cr 13:3-8)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin tăng thêm lòng mến cho con cộng thêm ân sủng của Chúa để con yêu thương anh em như Chúa yêu thương họ.

THỰC HÀNH: Hôm nay mời bạn xem coi ai là người khó ưa nhất trong cuộc đời bạn, hãy xin ơn Chúa trợ giúp để gạt qua những bất đồng của nhau rồi cố gắng tập yêu thương họ như Chúa yêu thương họ vậy nhé. Dù sao đi nữa họ cũng là con cái của Chúa mà.

From: Đỗ Dzũng