Tại sao Thiên Chúa dựng nên con người?

Tại sao Thiên Chúa dựng nên con người?

Chuẩn bị mở cửa để Cọp vào nhà chưa? Chúc bạn một ngày an lành trong Chúa và Mẹ yêu nhé.

Cha Vuong

Thứ 3: 18/01/2022

GIÁO LÝ: Tại sao Thiên Chúa dựng nên con người? Thiên Chúa dựng nên tất cả là vì con người, con người là “tạo vật duy nhất ở trần gian được Thiên Chúa dựng nên cho chính họ” (Gaudium et Spes 24,3), Người dựng nên họ để họ được hạnh phúc nếu họ nhận biết, yêu mến, phục vụ Thiên Chúa, sống trong niềm biết ơn Đấng dựng nên mình. (YouCat, số 59)

SUY NIỆM: Lòng biết ơn là ghi nhớ về tình yêu của Thiên Chúa. Người biết ơn thì tự nguyện quay về với người ban ơn và đi vào trong hiệp thông mới và sâu sắc hơn với người ban ơn. Thiên Chúa muốn ta ghi nhớ tình yêu của Người, và ngay bây giờ ta sống đời ta trong hiệp thông với Thiên Chúa, mãi mãi (YouCat, số 59 t.t)

❦ Nếu lời kinh duy nhất của đời bạn cốt tại thưa rằng: “Con xin cám ơn Chúa” chắc như thế là đủ rồi. (Maître Eckhart)

❦ Việc cám ơn được nâng đỡ bởi đức tin có thể đi sâu vào cả những gì là nặng nhọc đau buồn và chừng nào được như vậy thì mọi sự có thể biến đổi. (Romano Guardini)

❦ Lòng biết ơn là ký ức của tâm hồn. (Thánh nữ Mary Euphrasia Pelletier)

❦ Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta những hành động lớn lao, nhưng chỉ đơn giản là phó thác và biết ơn. (Thánh nữ Têrêsa Lisieux)

LẮNG NGHE: Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. (Cl 1:15-16)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã dựng nên con giống hình ảnh Chúa, có xác có hồn, xin cho con luôn biết yêu mến và trung thành tuân giữ luật Chúa là con đường đưa đến hạnh phúc thật.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Cám Ơn

From: Đỗ Dzũng

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.