Thiên Thần là gì?

Thiên Thần là gì?

Chúc Bạn có một tâm hồn trong sạch như Thiên Thần để được thấy mặt Đức Chúa Trời.

Cha Vương

Thứ 2: 10/01/2021

GIÁO LÝ: Ta có thể giao tiếp với các thiên thần không? Có. Chúng ta có thể kêu xin các Thiên thần giúp đỡ và xin các ngài chuyển cầu cho ta trước mặt Thiên Chúa. (YouCat, số 55)

SUY NIỆM: Chúa còn ban cho mỗi người một thiên thần bản mệnh hay hộ thủ nữa. Cầu nguyện các thiên thần bản mệnh cho mình và cho người khác là việc tốt lành và hợp lý. Các thiên thần cũng có thể tự làm cho ta nhận ra sự có mặt của ngài trong đời ta là một Kitô hữu bằng cách theo giúp đỡ ta, hoặc báo tin cho ta. Các thứ tà thần bí hiểm thì không liên can gì tới đức tin cả. (YouCat, số 55 t.t)

❦ Thiên thần đã bảo vệ ông Lót (St 19), đã cứu Agar và con của bà (St 21:17), đã giữ tay Abraham không cho cụ giết con (St 22:11).

❦ Một vị thiên thần ban đêm đã cứu Phêrô khỏi tù ngục (Cv 12:15).

❦ Mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ, để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời. (Thánh Basiliô)

LẮNG NGHE: Người truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. (Tv 91:10-12)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã ban cho con một vị Thiên Thần để trông nom, hướng dẫn và gìn giữ con. Xin cho con luôn biết kính trọng, yêu mến và cậy trông vào sự che chở của các Ngài và luôn sẵn sàng tuân theo lời Ngài chỉ dậy qua tiếng nói lương tâm.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Thiên Thần Bản Mệnh: Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con. Nơi Ngài tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.

From: Đỗ Dzũng

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.