THIÊN ĐÀNG là gì?

THIÊN ĐÀNG là gì?

Năm 2021 sắp hết rồi bạn ơi, lẹ quá! Trong suốt thời gian qua, bạn đã và đang làm gì cho Chúa và cho tha nhân? Hãy nhớ nhau trong lời kinh nguyện nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 30/12/2021

GIÁO LÝ: Trời [Thiên đàng] là gì? Trời là nơi Thiên Chúa ngự, là chỗ ở của các Thiên thần và các thánh, là đích điểm của việc sáng tạo. Thuật ngữ “trời đất” nói đến toàn thể những thực tại được Thiên Chúa dựng nên. (YouCat, số 52)

SUY NIỆM: Trời không phải là một nơi nhất định nào đó trong vũ trụ. Trời là một tình trạng trong cuộc sống mai sau. Trời là nơi Chúa thực thi ý muốn của Người mà không có gì chống đối. Trời là nơi có cuộc sống mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất, một cuộc sống không thể có được ở trần gian. Khi nhờ on Chúa giúp ta được về trời, ta chờ đợi ở đó điều mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng chưa hề cảm biết, tất cả những gì Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người (1Cr 2,9). (Chú thích của người dịch: Cựu ước chỉ nói về vườn địa đàng (St 2,15); Tin Mừng chỉ nói về trời với nghĩa nơi có Thiên Chúa và các Thánh, và một lần nói về “người trộm lành được ở trên Thiên Đường” (Lc 23,42). Thiên Đường ở đây có nghĩa “Nước của Người, Nước Trời, hay Trời”). (YouCat, số 52 t.t)

❦ Chúng ta luôn nhớ đến niềm vui trên trời, nơi Thiên Chúa ngự. Chúng ta có khả năng ngay từ bây giờ ở với Chúa trên trời, và ngay lúc này được hưởng hạnh phúc với Chúa. Tuy nhiên hưởng hạnh phúc với Chúa ngay lúc này có nghĩa là: giúp đỡ như Người giúp đỡ, cho đi như Người cho đi, phục vụ như Người phục vụ, cứu vớt như Người cứu vớt, yêu thương như Người yêu thương, ở với Người suốt 24/24 tiếng đồng hồ và gặp gỡ Người dưới tấm áo kinh khủng nhất. Vì Người đã nói với ta: Điều mà bạn đã làm cho người bé nhỏ nhất của Ta, đó là đã làm cho chính ta vậy. (Mẹ Thánh Têrêsa)

❦ Chúa Giêsu đã đến để cho ta biết rằng Người muốn mọi người được ở thiên đường, và hỏa ngục mà ngày nay người ta ít nói đến là có thật, và hỏa ngục là vô tận cho những ai đóng của lòng mình với tình yêu của Người. (Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI)

LẮNG NGHE: Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời. (Ep 2:4-7)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa hứa ban hạnh phúc cho con không chỉ là thiên đàng mai sau mà còn là thiên đàng tại thế khi con sống theo thánh ý Chúa. Xin giúp con biết tránh xa tội lỗi, chọn Chúa từng giây từng phút mà từ chối những niềm vui bất chính để được sống trong hạnh phúc muôn đời với Chúa.

THỰC HÀNH: Hãy tự hỏi: Nhịp sống của tôi hiện nay là gì? Đang hướng về thiên đàng hay hoả ngục?

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.