Bí mật của hạnh phúc | J. Donald Walters

Bí mật của hạnh phúc | J. Donald Walters

Bí mật của hành phúc là TÌNH YÊU!

Bí mật của hạnh phúc là
hồn nhiên tận hưởng những điều bình dị.

Bí mật của hạnh phúc là
nụ cười an ủi với người đang đau khổ.

Bí mật của hạnh phúc là
trái tim trong sáng, không ích kỷ, không ác độc.

Bí mật của hạnh phúc là
cười với mọi người, không phải cười người.

Bí mật của hạnh phúc là
vui vẻ và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần làm.

Bí mật của hạnh phúc là
khao khát học hỏi, thay vì mong muốn dạy đời.

Bí mật của hạnh phúc là
có bạn bè biết thấu hiểu ta.

Bí mật của hạnh phúc là
buông bỏ ý niệm “tôi” và “của tôi”.

Bí mật của hạnh phúc là
biết khi nào dừng trước khi bắt đầu.

Bí mật của hạnh phúc là
sẵn lòng đứng dậy sau khi ngã xuống.

Bí mật của hạnh phúc là
TÌNH YÊU!

— J. Donald Walters

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.